Turvallisempaa työtä rakentamassa

 

Turvallisempaa työtä rakentamassa

Miten dataa hyödynnetään työturvallisuuden parantamiseksi?

Työturvallisuus ei ole leikin asia rakennusalalla, valmistavassa teollisuudessa ja muilla aloilla, joissa suuri määrä ihmisiä työskentelee välineillä ja ympäristöissä, jotka voivat vaarantaa ihmishenkiä. Koska työympäristöt ja työ itsessään sisältää väistämättä potentiaalin vaaratilanteille, on näille aloille myös jossain määrin syntynyt kulttuuri, jossa turvallisuusriskit ja tapaturmat ovat hyväksytty osaksi alan todellisuutta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Tämän ovat havainneet myös lähes kaikki aloilla toimivat organisaatiot ja he tekevät suuria ponnisteluja tilanteen parantamiseksi. Tahtotila tilanteen muuttamiseksi on olemassa, ja myös keinovalikoima on laaja. Turvallinen työskentely on mahdollista myös haastavissa ympäristöissä. Tässä oppaassa haluamme esittää oman näkemyksemme siitä, miten dataa voidaan hyödyntää kokonaisturvallisuuden parantamiseksi ja mitä se käytännössä vaatii.

Tiivistetysti kyse on kolmivaiheisesta prosessista:


Lataa pdf

Sähköposti

info@piwoot.com

Puhelinnumero

+358 503543937

Osoite

Äyritie 12, 01530 Vantaa, Finland